Disclaimer

Stichting De Putter neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en het onderhouden van de op deze website verstrekte informatie. De stichting aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, welke ontstaat of zou kunnen ontstaan door gebruik te maken van dan wel te vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. Ook kan aan deze informatie geen enkele aanspraak op een donatie worden ontleend. Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanspraak op een donatie blijven te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van de stichting.